bill-hocker-toshogu-shrine-entrance-nikko-japan-1979

1112    Toshogu Shrine Entrance, Nikko, Japan, 1979