bill-hocker-toshogu-shrine-nikko-japan-1979

1101    Toshogu Shrine, Nikko, Japan, 1979