bill-hocker-izumo-taisha-shrine-taisha-japan-1977

1090    Izumo Taisha Shrine, Taisha, Japan, 1977