pavilliongate

828    Secretariat Pavilion, India Gate, New Delhi, India, 2006