plaster

467    Plasterer, Antigua, Guatemala, 1978