omeihills

3279    Omei Shan, Sichuan, China, 1981