riverkiln

3218    Tile Kiln, Zhejiang, China, 1981