syrialebanon

2442    Syria, Lebanon Border, 2008               original