mountainpylons

2328    Tetrapylon, (destroyed 2017), Palmyra, Syria, 2008               original