trottoria

1065    Trattoria, Florence, Italy, 2004