81-anhuicrowd

8221    Tungxi Sen, Anhui , China, 1981              original