81-anhuistaircase

8207    Tungxi Sen, Anhui, China, 81              original