17-walkup

6453    Shek Kip Mei Estate, Kowloon, Hong Kong, 2017               original