jewelry

1699    Naga Staircase, Doi Suthep Mountain, Thailand, 1974 (from: Thailand1)