bicyclelot

3197    Parking Lot, Guangzhou, China, 1979 (from: china1)