hospitalboar

5250    Sydney Hospital, Sydney, Australia, 2015 (from: australia1)