garlicplayers

3386    Garlic Vendor, Yeosu, Korea, 1977 (from: korea2)