mosquemen

5042    Three Friends, Capitan Keling Mosque , Penang, Malaysia, 2014