garlicplayers

3386    Garlic Vendor, Yeosu, Korea, 1977