haystorage

3261    Earthen Barns, Xian, China, 1981