xianhill

3205    Part of the Tomb of Empress Wu Zietan, Xian, China, 1981