donkeyveggies

3116    Farmer Merchant, Sidi Bou Sad, Tunisia, 1970