urbanshrine

2633    Urban Shrine, Phnom Penh, Cambodia, 2010