streetartist

1997    Daily Ritual, Pondicherry, India, 2007