ashramentry

1958    Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, India, 2007