bridgeboat

188    River Traffic, Zhejiang, China, 1981