courtyard

1448    Courtyard, Paucartambo, Peru, 2005