redcoat

1101    Toshogu Shrine, Nikko, Japan, 1979