farmpaddies

1093    Farm, Shikoku Island, Japan, 1974